Privacyverklaring

Elshof Lijmwerken BV

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Elshof Lijmwerken BV (KvK nummer: 24299069 ), Ereprijs 1, 28781 MZ Schoonhoven (www.elshoflijmwerken.nl). Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen wij

Wanneer u ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, wordt aan u gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Bedrijfsnaam

Met welk doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met u op te nemen en u van een reactie te kunnen voorzien. Zonder het verstrekken van uw gegevens kunnen wij uw vraag niet beantwoorden en/of de overeenkomst uitvoeren.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten aan u gaan leveren. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Beveiliging persoonsgegevens

Elshoflijm Lijmwerken BV maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen of via de cookiemelding op deze website. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u vinden op de website van Google Analytics.

Social Media

Elshof Lijmwerken maakt geen gebruik van Social Media buttons op haar website.

Links

Op onze website staan links geplaatst naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten elshoflijmwerken.nl. Elshof Lijmwerken BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder SV Design vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacybeleid van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
U heeft ten alle tijden het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij nemen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@elshoflijmwerken.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen, indien dit noodzakelijk is. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De meest recente privacyverklaring treft u onderaan deze website.